Skip to main content
2023 - 2024FotogalerieMotýlci

Sportujeme pro zdraví

By 17. 6. 2024No Comments

Tento týden děti rozvíjely pohybové schopnosti a zdokonalovaly dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky. Procvičovaly schopnost dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití v mateřské škole. Učily se rozpoznávat a využívat svoje silné a slabé stránky.