Skip to main content
Aktuality

Potravinová pomoc

Vážení rodiče,

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace je zapojena do dotačního programu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2024/2025.

Předmětem dotačního programu je podpora dětí z rodiny, která se ocitla v nepříznivé finanční situaci formou příspěvku na zajištění bezplatného školního stravování. Příspěvek je poskytován na celodenní stravování dětí v mateřské škole.

Za děti, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, lze považovat děti žijící v rodině, jejíž finanční situace nedovoluje, aby jim bylo poskytováno školní stravování za úplatu. Jedná se o děti, které splňují alespoň jednu z níže uvedených podmínek:

  • jsou z rodin, které se nachází v hmotné nouzi, tzn. z rodin pobírajících doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí,
  • jsou z rodin pobírajících dávku v pěstounské péči,
  • jsou z rodin, jejichž nepříznivá finanční situace byla posouzena třetí stranou a tato strana

vyjádřila souhlasné stanovisko k zapojení dítěte do projektu. Jedná se o případy, kdy v rodině nastaly nepříznivé podmínky, např. exekuce, insolvence, nemoc/úmrtí zákonného zástupce, kdy poskytování bezplatného školního stravování překlene dobu finanční tísně, např. než je vyplácen sirotčí důchod, dlouhodobé ošetřování člena rodiny a s ním spojený výpadek na straně příjmů domácnosti apod.

Do projektu budou zařazeny děti na základě vyplněného čestného prohlášení o příjmové a sociální situaci zákonného zástupce dítěte odevzdaného do 26. 06. 2024 v mateřské škole Letovice Čapkova 802/10.

 

Iva Širůčková

ředitelka MŠ

 

Dokumenty ke stažení: