Skip to main content
2023 - 2024BeruškyFotogalerie

Naše okolí a země, ve které žijeme

U dětí se rozvíjela tvořivost (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření), seznamovaly se se světem lidí, kultury a osvojovaly si základní poznatky o prostředí, ve kterém žijí.