Skip to main content
2023 - 2024FotogalerieMotýlci

Děti černé, žluté, bílé, každé v jiném světadíle….

By 20. 5. 2024No Comments

Tento týden si děti vytvářely povědomí o existenci ostatních kultur a národností, seznamovaly se se schopností lidí dorozumívat se i jinými jazyky a že je možno se jim učit. Prostřednictvím činností vnímaly, že svět je pozoruhodný a že má svůj řád. Děti se učily prohlubovat schopnost chovat se k sobě zdvořile, vážit si práce a úsilí ostatních.