Skip to main content

Děti si osvojovaly elementární poznatky o okolním prostředí, které jim jsou blízké, učily se zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik.

V úterý 30. 4. 2024 jsme si udělali čarodějnický den – vyrobili jsme si čarodějnické klobouky a hůlky, programovali jsme Bee bota, hráli Já mám – kdo má k tématu čarodějnice a také proběhlo malování na obličej.