Skip to main content
Aktuality

Informace k platbám pro rodiče předškolních dět

Upozorňuji, že předškolní děti jsou osvobozeni od úhrady školného. 3Hradí pouze zálohu na stravné. Zřiďte si, prosím, trvalý příkaz na částku ve výši 900 Kč splatnou nejpozději 15. den v měsíci. Případné přeplatky vám budou vráceny na účet.

Iva Širůčková
ředitelka MŠ