Výše plateb za stravování

děti 3-6 let s celodenní docházkou
Přesnídávka9,-Kč8.45 – 9.15 hod.
Oběd18,-Kč12.00 – 12.30 hod.
Svačina9,- Kč14.00 – 14.30 hod.
Celodenní strava36,-Kč 
děti s odkladem školní docházky
Přesnídávka9,-Kč8.45 – 9.15 hod.
Oběd20,-Kč12.00 – 12.30 hod.
Svačina9,- Kč14.00 – 14.30 hod.
Celodenní strava38,-Kč 
 • V průběhu celého dne pitný režim, nabídka ovoce, zeleniny
 • Odhlašování nebo přihlašování stravného je možné každý den:

 • do 7:00 hod. formou emailu vedoucí stravování (kuchyn@skolka-letovice.cz),

 • do 7.15 hod. na telefonním čísle 516 474 126  nebo osobně v každé třídě.

 • Na pozdější odhlášení nelze brát zřetel.

 • První den nepřítomnosti je možné vyzvednout oběd do vlastních nádob v kuchyni a to v době 12.00 – 12.30 hod

Placení stravného

 • Formou zálohy trvalým bankovním převodem.

 • Výše zálohy je 700,- Kč.

 • Trvalý příkaz je nutné nastavit do 15. dne v měsíci s označením stravné a jméno dítěte.

 • Variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

 • Číslo účtu mateřské školy je 86-1162230217/0100.

 • Dvakrát ročně je se provádí vyúčtování.

 • Bližší informace poskytne ředitelka MŠ nebo vedoucí školní jídelny.

Úhrada za stravování v MŠ je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení je považováno za závažné porušení provozu MŠ a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ podle § 35 odstavec 1d zákona 561/2004 Sb., školský zákon.