Omlouvání

Omlouvání dětí z MŠ a stravování probíhá následovně: 

Nepřítomnost dítěte hlaste nejpozději do 7.15 hod. V opačném případě bude první den neomluvené nepřítomnosti stravné Vámi placeno.

Jídlo za tento první den nepřítomnosti dítěte si můžete vyzvednout v kuchyni nejpozději do 12.00 hod. Tuto skutečnost musíte nahlásit vedoucí kuchařce během dopoledních hodin.

Pro omluvení druhého a dalších dnů nepřítomnosti dítěte používejte emailovou adresu kuchyn@skolka-letovice.cz nebo telefonní číslo 516 474 126.

Formulář pro odhlášení dětí