Sluníčka

Kontaktní e-mail na naše paní učitelky:  michalkova@skolka-letovice.czkabelkova@skolka-letovice.cz

Ve třídě Sluníčka je dvacet věkově smíšených dětí, které učí paní učitelka Jana Michálková DiS., paní učitelka Lenka Kabelková, DiS. a asistentka pedagoga Šárka Švandová. 

Třída Sluníček je dispozičně nejmenší třídou v mateřské škole, ale je velice útulná, všestranně vybavená a dělí se na dvě části. Jedna část je s kobercem, kde si děti hrají, cvičí, zpívají, pracuje se v komunitní či diskuzním kroužku a také se zde po obědě nachází lehátka k odpolednímu odpočinku. Ve druhé části se nachází stolečky, které slouží ke svačině, obědu, stolním či didaktickým hrám. V této části třídy se nachází i stůl určený pro výtvarné činnosti a takzvaný „předškolácký“ stůl, kde předškoláci plní pracovní listy nebo se zde hrají stolní a didaktické hry.

Ve třídě se nachází několik koutků. Mezi ně patří koutek stavebnic, kde mají děti na výběr z několika stavebnic, koutek dopravy, kde jsou nejrůznější silnice, vláčko dráhy, koutek hudby, kde se nachází klavír a hudební nástroje, koutek nazvaný hlava a prsty, kde se nachází jak klasické hry, tak didaktické hry na rozvoj jemné motoriky, učení, paměti a myšlení. Nechybí koutek kuchyňky či kadeřnictví, kde děti hrají námětové hry. Třída je vybavena i sportovním náčiním, do kterého patří bosu, žebřiny, překážkové dráhy, míče, švihadla a další. Do pracovních pomůcek řadíme stolařský ponk, který je vybaven opravdovým nářadím a šicí stroj, na kterých se děti učí praktické dovednosti.

Dále se ve třídě nachází i různá elektronika, jako notebook, tablet, rádio na CD a mezi třídami si půjčujeme i velkou repro sestavu, mixážní pult, projektor s plátnem a interaktivní tabuli.