Zápis do MŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro rok 2023/2024.

Zápis do mateřských škol Komenského, Čapkova, Třebětínská a Tyršova se uskuteční dne 16. května 2023 od 8:00 hodin do 15:30 hodin v jednotlivých mateřských školách.

 

ŘÁDNÝ ZÁPIS 

Dokumenty k odevzdání:

  • Žádost o přijetí dítěte
  • Originál rodného listu dítěte
  • Potvrzení o trvalém pobytu (vydává městský/obecní úřad), nebo lze doložit občanským průkazem dítěte

Co potřebuje umět dítě před vstupem do mateřské školy 

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS