Přijímací řízení

Aktuální informace ohledně zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 budou zveřejněny v březnu 2022.

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace dle s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

V souladu s aktuálními právními předpisy upřesňuji podmínky k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022 platné od 10. 03. 2021. Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí v prodlouženém termínu ve dnech 04. – 06. 05. 2021. 

Úterý 04. 05. 2021 od 08.00 do 15.30 hod 

Středa 05. 05. 2021 od 13.00 do 15.30 hod 

Čtvrtek 06. 05. 2021 od 08.00 do 12.00 hod 

Podání žádostí proběhne bez osobní přítomnosti dětí. Podepsané Žádosti se všemi náležitostmi (viz níže) přineste osobně v obálce označené jménem dítěte do mateřské školy.

Tiskopis žádosti je ke stažení na webových stránkách MŠ Čapkova www.skolkaletovice.cz v záložce Přijímání dětí nebo k vyzvednutí v budově MŠ v termínu od 19. 04. 2021 do 24. 04. 2021.

K Žádosti je třeba doložit následující:

  • Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, které zákonný zástupce obdrží na MěÚ Letovice.
  • Prostou kopii rodného listu.

Po předání Žádosti a dokumentů bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo a informace o dalším postupu.

Případné dotazy k přijímacímu řízení zasílejte na e-mailovou adresu MŠ: info@skolka-letovice.cz

Dokumenty ke stažení: 

  • žádost o přijetí dítěte
  • kritéria pro přijetí