Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí Mateřské školy Letovice Čapkova 802/10 v měsíci březnu a dubnu 2021

 

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovila ředitelka dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole takto:

Březen 2021:              0,- Kč

Duben 2021:               úplata bude snížena v závislosti na počtu dní, během kterých bude MŠ uzavřena.

 

Vyúčtování přijatých plateb za úplatu za předškolní vzdělávání proběhne počátkem měsíce září 2021.

 

Iva Širůčková

ředitelka MŠ Letovice Čapkova 802/10

 

Letovice 19. 03. 2021