Hejtman JMK rozhodnul dne 8. 3. 2021, že Základní škola Letovice, příspěvková organizace se stala součástí škol zajišťujících péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz níže).

Provoz školy je od středy 10. 3. 2021. Týká se dětí MŠ a tříd 1. stupně ZŠ (2 – 10 let). Škola bude otevřena v době od 6:30 do 16:00. Nástup dětí a žáků od 6:30 do 8:00.

Zápisní lístek a čestné prohlášení odevzdat nejpozději v úterý 9. 3. 2021 do 15:00 na sekretariát základní školy. Docházka bude aktualizována po 2 týdnech. Pokuste se vyplnit, pokud možno přesně, hlavně odchody dětí. Dokumenty získáte na webové stránce Základní školy:

https://www.zsletovice.cz/novinky/aktuality/otevreni-skoly-pro-detskou-skupinu

Oběd a pitný režim je pro přihlášené děti zajištěn. Svačiny (dopolední, odpolední) a kelímek na pití si vezmou děti s sebou z domova. Děti si přinesou do školy přezůvky, oblečení do třídy, oblečení na pobyt venku. Děti, které budou odcházet odpoledne, si donesou polštářek a deku na odpočinek po obědě.

Bezpečnostní opatření

Budou přijímány pouze zdravé děti bez známek onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel). Upozorňujeme, že na základě doporučení KHS:

 • v případě zvýšené teploty nebo kašle nesmí být dítě do dětské skupiny přivedeno
 • dítě nesmí být přijato k péči, pokud je v rodině vyhlášena karanténa
 • rodiče nesmí přivést dítě v případě, že přišlo do styku s nakaženou osobou
 • škola dětem nemůže zajistit medikaci léků

Z preventivních a provozních důvodu budou evidovány údaje o dětech a rodičích (např. aktuální zdravotní stav, alergie dětí na potraviny, sdělení profese a dostupný telefonní kontakt na zákonného zástupce, zaměstnavatele, náhradní kontakt v době, kdy dítě bude v péči pedagogických pracovníků).

Vybrané profese – oba rodiče musí být zaměstnáni, jeden z nich ve vybrané profesi:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • soudci a zaměstnanci soudů,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.