1.Na základě vyhodnocení dotazníku týkajícího se délky provozu MŠ bude od 01. 09. 2021 prodloužen provoz školy do 16.30 hod.

2. Od 6.30 hod do 7.30 hod se děti se budou scházet ve třídě Motýlků, následně budou odcházet do svých tříd.

3. Odpoledne děti ze třídy Sluníček přechází v 15.00 hod do třídy Motýlků a děti ze třídy Berušek přechází do Motýlků v 15.30 hod.

4. Provoz jednotlivých tříd:

Motýlci: 6.30 hod – 16.30 hod

Berušky: 7.30 hod – 15.30 hod

Sluníčka: 7.30 hod – 15.00 hod

5. Řídíme se platnými opařeními Ministerstva zdravotnictví:

Zákonní zástupci mají přístup pouze do šaten a to s nasazenou ochranou nosu a úst.

Zákonní zástupci oznámí příchod a odchod dítěte učitelkám do tříd prostřednictvím videotelefonu. (dle provozu jednotlivých tříd)

Ke třídám a do třídy mohou zákonní zástupci vstupovat jen ve výjimečných případech a to na nezbytně nutnou dobu.

Výjimka je také možná po domluvě s učitelkou v adaptačním období dítěte.

Zaměstnanci MŠ budou dbát na zvýšenou hygienu a dezinfekci.

Zákonní zástupci budou do MŠ přivádět pouze zdravé děti bez příznaků onemocnění (rýma, kašel a jiné).

6. Dále připomínáme, že dochází od 01. 09. 2021 k navýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na 700 Kč za 1 kalendářní měsíc. Záloha na stravné je 700 Kč, trvalý příkaz lze zadat v jedné částce 1 400 Kč. Děti s povinným předškolním vzděláváním jsou od úplaty osvobozeny.

Přejeme nám všem klidný začátek školního roku!