Na základě novelizovaného opatření MŠMT a v souladu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví obnovujeme od pondělí 10. května 2021 běžný provoz ve všech třech třídách mateřské školy pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení roušek ve vnitřních prostorech mateřské školy.

Žádáme rodiče, aby dali dětem do přihrádky v šatně roušku v neprodyšném obalu pro případné vycházky mimo MŠ.

Nadále zůstávají v platnosti hygienická a protiepidemická opatření nastavená od 1. září 2020.

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na měsíc květen stanovila ředitelka dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole na 458 Kč.

Vyúčtování již přijatých plateb za úplatu za předškolní vzdělávání a záloh na stravné proběhne počátkem měsíce září 2021.


Iva Širůčková

ředitelka MŠ Letovice Čapkova 802/10

Letovice 05. 05. 2021