Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí Mateřské školy Letovice Čapkova 802/10 od dubna 2021


Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovila ředitelka dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole takto.

Duben 2021: 450 Kč pro děti zaměstnanců vybraných profesí (IZS a jiné), které se od 12. 4. 2021 na základě potvrzení zaměstnavatele mohou zúčastnit předškolního vzdělávání spolu s dětmi s povinným předškolním vzděláváním za daných podmínek.

Duben 2021: 0 Kč pro děti, které se od 12. 4. 2021 nemohou předškolního vzdělávání zúčastnit

Dále bude úplata snížena v závislosti na počtu dní, během kterých bude MŠ uzavřena pro děti bez povinného předškolního vzdělávání.

Vyúčtování přijatých plateb za úplatu za předškolní vzdělávání a záloh na stravné proběhne počátkem měsíce září 2021.

Platbu záloh na stravné a úplat za předškolní vzdělávání dětí doporučuji zákonným zástupcům, jejichž děti se od 12. 4. 2021 nemohou předškolního vzdělávání zúčastnit, zastavit do obnovení normálního provozu MŠ.

Iva Širůčková

ředitelka MŠ Letovice Čapkova 802/10

Letovice 09. 04. 2021