Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti a jejich rodiče

S ohledem na současnou situaci, vládní omezení a po dohodě s vedením Základní školy Letovice oznamujeme, že v letošním školním roce nebudeme organizovat Edukativně stimulační skupiny pro předškolní děti a jejich rodiče.

Nabízíme možnost konzultace těm rodičům, kteří potřebují informace o pokrocích ve vzdělávání dítěte, případně o odkladu školní docházky. Konzultace proběhnou v týdnu

od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021.

Termín dohodněte s paní učitelkami ve svých třídách osobně nebo prostřednictvím emailů.

Dále nabízíme možnost nahlédnout do metodického eBooku Mgr. Marcely Zajíčkové „Kdy je správný čas nastoupit do základní školy…“, který je vám k dispozici u vchodu do MŠ.

 

Iva Širůčková, ředitelka MŠ