Nadstandardní aktivity

 • Edukativně – stimulační skupiny
  Cílem je hravou formou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí bezproblémového čtení, psaní a počítání v první třídě ZŠ.
 • Angličtina
  Cílem je u dětí vytvořit kladný vztah k cizímu jazyku prostřednictvím zvířecích kamarádů, pohybových aktivit, písniček a kreslení.
 • Environmentální výchova
  Cílem je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí, přírodě a prostředí, ve kterém žijeme. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování, poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat. Na základě pozorování vlastních prožitků a zkušeností vést děti k ekologickému myšlení.
 • Minimální preventivní program
  Cílem je podporovat duševní odolnost, rozvíjet osobnost a správné životní návyky, tzn. postupovat tak, aby se dítě cítilo bezpečně a vyrovnaně, důvěřovalo si, aby mělo dost příležitostí prožívat pohodu v přítomném čase, tím v sobě koncentrovat více tělesné, duševní a mravní odolnosti pro další život a pro jeho kritické momenty.
 • Předplavecký výcvik
  Cílem je hravou formou za pomoci plaveckých instruktorek, naučit děti nebát se vody, splývat, dýchat do vody, správným pohybům nohou a paží.
 • Cvičení jógy
  Cílem je prostřednictvím příběhů provádět systematický nácvik tělesných poloh, dechových cvičení, technik pro zlepšení koncentrace a meditačních technik.
 • Projekt pohybově-taneční kroužek
  Cílem je u dětí pomocí hudby rozvíjet pohyb, zdokonalovat koordinaci a rovnováhu, učit děti vnímat hudbu a pomocí pohybu vyjadřovat své pocity, nálady a emoce, naučit děti základní taneční figury, taneční chůzi a taneční kroky.
 • Atletická příprava
  Cílem je prostřednictvím her rozvíjet všestranné atletické schopnosti jako je běh, skoky a hody. Součástí atletické přípravy je i rozcvička i závěrečný strečink.
 • „Na slovíčko“
  Cílem je, aby učitelky, které absolvovaly kurz – logopedický asistent a preventista řečové výchovy dle akreditace MŠMT, ve spolupráci s logopedem docházejícím do MŠ a rodiči odstranili vady řeči u dětí.
 • „VESELÉ PÍSKÁNÍ“ – hra na zobcovou flétnu
  Cílem při výuce hry na zobcovou flétnu je vzbuzení zájmu o novou činnost a hru na hudební nástroj. Je dobré vést děti k poznání, že dodržení určité dovednosti je třeba píle a pracovitost, potom se dostaví pocit spokojenosti a úspěchu. S dětmi hrajeme na flétnu od října, zvládnou zahrát do konce roku písně a říkadla v rozsahu tří až čtyř tónů. Na chvilky s flétnou se vždy těší a mají radost z každého podařeného tónu či melodie. Hra na flétnu se stala součástí jejich životů.