Motýlci

Kontaktní e-mail na naše paní učitelky: prikrylova@skolka-letovice.czzednikova@skolka-letovice.cz

Ve třídě Motýlci je dvacet pět věkově smíšených dětí, které učí paní učitelka Bc. Monika Přikrylová a paní učitelka Petra Zedníková, DiS.

Třída Motýlků je dispozičně největší třídou v mateřské škole. Je všestranně vybavená a dělí se na tři části. První část je s fialovým kobercem, kde si děti hrají, cvičí, zpívají, pracuje se v komunitní či diskuzním kroužku a také se zde po obědě nachází lehátka k odpolednímu odpočinku. Ve druhé části dominují stolečky, které slouží ke svačině, obědu, stolním či didaktickým hrám. U takzvaného „předškoláckého“ stolu předškoláci plní pracovní listy a věnují se dalším vzdělávacím činnostem. Třetí část třídy s dopravním kobercem je více klidová, protože je v ní začleněna relaxační pohovka. I zde si děti hrají nebo tvoří u stolečků, které jsou určené pro výtvarné a pracovní činnosti.

Ve třídě se nachází několik hracích koutků. Mezi ně patří koutek stavebnic, kde mají děti na výběr z několika druhů stavebnic; koutek dopravy se silnicemi, vláčko dráhou;  koutek hudby s klavírem a hudebními nástroji; koutek nazvaný hlava a prsty, kde se nachází jak klasické hry, tak didaktické hry na rozvoj jemné motoriky, učení, paměti a myšlení. Další koutek je relaxační a koutek přírody. Nechybí koutek kuchyňky či kadeřnictví, kde děti hrají námětové hry. Třída je vybavena i sportovním náčiním, do kterého patří bosu, žebřiny, překážkové dráhy, míče, švihadla a další. Do pracovních pomůcek řadíme stolařský ponk, který je vybaven opravdovým nářadím a šicí stroj, na kterých se děti učí praktické dovednosti.

Dále se ve třídě nachází i různá elektronika, jako notebook, tablet, rádio na CD a mezi třídami si půjčujeme i velkou repro sestavu, mixážní pult, projektor s plátnem a interaktivní tabuli.