Kontaktujte nás

Mateřská škola Letovice
Čapkova 802/10
679 61 Letovice

Telefon:
+420 516 474 126
Mail:
info@skolka-letovice.cz
Omlouvání z docházky a stravování:
kuchyn@skolka-letovice.cz

Zřizovatel:Město Letovice, okres Blansko, IČ: 00280518
  web: www.letovice.net 
  
Zaměstnavatel:

Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace,  IČ: 75024209

web: www.skolka-letovice.cz
email: info@skolka-letovice.cz
telefon: 516 474 126
ID datové schránky: ka5ktyj

  
Ředitelka:

Iva Širůčková
email: siruckova@skolka-letovice.cz

 

Zástupkyně ředitelky:

Bc. Anna Prudilová, DiS.
  email:  prudilova@skolka-letovice.cz

(zástup za MD – Mgr. Iveta Eyerová) 

Učitelky:

Bc. Monika Přikrylová
  email: prikrylova@skolka-letovice.cz

Lenka Kabelková, DiS.
  email: kabelkova@skolka-letovice.cz

Jana Michálková, DiS.
  email: michalkova@skolka-letovice.cz

Petra Zedníková, DiS. 

  email: zednikova@skolka-letovice.cz

(zástup za MD – Mgr. Iveta Eyerová) 

  
Asistentka pedagoga:

Šárka Švandová
  email: svandova@skolka-letovice.cz

Školní asistentka:

Jana Michálková, DiS. 

  

Školnice:

Martina Čmelova

Jarmila Švecová

Miriam Prudilová

  

Účetní:

Mzdová účetní a personalistka:

Zdeňka Pešková

Michaela Šustrová

  

Vedoucí školní jídelny:

Martina Čmelová
  email: kuchyn@skolka-letovice.cz

Vedoucí kuchařka:

Marie Hlaváčková

Pomocná kuchařka:

Miriam Prudilová

Kontaktní formulář

    Spolupracujeme