Adaptace dětí v MŠ

Milá maminko, milý tatínku,

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek, a proto jsme se rozhodli připravit pro Vás několik informací, které vám umožní lepší orientaci v novém prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají děti.

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se často do školky těší, nejistota v něm zůstává.

Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti v naší MŠ adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba “zvykání” je různě dlouhá, obvykle je to 4-6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

Ideální situace pro Vaše dítě je tato:
Nejprve dochází dítě do školky s maminkou, hrají si spolu a asi po hodině společně odcházejí domů. V této fázi adaptace hledá dítě odpovědi na otázky Co tady budu dělat? Proč tu jsem? Jaká je paní učitelka? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit? Seznamuje se s prostředím třídy a novými kamarády a paní učitelkou.

Postupně se doba pobytu v MŠ prodlužuje. Tady nastává důležitý úkol pro maminku: stáhnout se do pozadí, nechat své dítě hrát si samo nebo s novými kamarády, ale hlavně nezasahovat do práce paní učitelky. A přichází den, kdy maminka může bez obav na chvíli odejít a dítě zůstává ve třídě samo. Hlavičkou mu zase letí spousta otázek, které starší děti říkají nahlas: Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o pravdivosti odpovědí přesvědčit. Navíc poprvé v životě se setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.

Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace. Zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.

Ideální situace může být zkomplikovaná vaším nástupem do zaměstnání. Třebaže budete nuceni adaptační období zkrátit, někdy i výrazně, myslete stále na to, co se odehrává v hlavičce Vašeho dítěte. Možná se Vám podaří zapojit i další blízké členy rodiny a společně toto významné období zvládneme k vaší spokojenosti a hlavně ke spokojenosti Vašeho dítěte.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Čapkova Letovice