Skip to main content
2022 - 2023FotogalerieSluníčka

Vzhůru autem na výlet, objedeme celý svět

By 9. 6. 2023No Comments

Tento týden se děti seznámily s jednotlivými druhy dopravy. Během činností rozvíjely interaktivní a komunikativní dovednosti, prohlubovaly schopnost záměrně řídit svoje chování. Seznamovaly se s místem a prostředím, kde žijí, učily se rozlišovat různé symboly a jejich význam a učily se uvědomovat si nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat.

Koláč pro hospic

Ve středu 4. 10. 2023 bude na náměstí v Letovicích od 9:00 hod. KOLÁČ PRO HOSPIC, kam chodíme každý rok Charitu Blansko podpořit.
Tento rok tomu nebude jinak a pomalu ve třídách přemýšlíme, jaké koláče vytvoříme.
Těmito výtvory každý rok pracovnice Charity Blansko stánek vyzdobí. Koláček je symbolickým připomenutím laskavé péče, kterou nevyléčitelně nemocní v hospici získají.

Nabídka kroužků

Angličtina pro nejmenší (pouze předškolní děti)
• Podle učebnice Cookie and friends A
• Vede učitelka Bc. Monika Přikrylová
• 2 x měsíčně (každý lichý týden), vždy v úterý od 15:00 do 15:30 hod.

Tanečky (věkově neomezené)
Tanečně-pohybový kroužek
• Vede učitelka Lenka Kabelková, DiS.
• 2 x měsíčně (každý lichý týden), vždy ve středu od 15:00 do 15:30 hod.

Jóga (pouze předškolní děti)
• Vede paní ředitelka Iva Širůčková
• 2 x měsíčně (každý lichý týden), vždy ve čtvrtek od 15:00 do 15:30 hod.

Hbitý jazýček (maximálně 10 dětí)
• Kroužek logopedické prevence
• Vede paní učitelka Mgr. Anna Prudilová, DiS.
• 2x měsíčně (každý sudý týden), vždy v úterý od 15:00 do 15:30 hod.

Pohybovky (věkově neomezené)
• Vede paní učitelka Mgr. Iveta Eyerová
• 2 x měsíčně (každý sudý týden), vždy ve středu od 15:00 do 15:30 hod.

Veselé pískání (pouze předškolní děti)
• Hra na zobcovou flétnu
• Vede paní učitelka Jana Michálková, DiS.
• 2x měsíčně (každý sudý týden), vždy ve čtvrtek od 15:00 do 15:30 hod.

Pokud máte zájem o některý z kroužků, závazně se nahlaste do 15. 9. 2023 své paní učitelce ve třídě.
Kroužky začínají od 19. 09. 2023

Informace k platbám pro rodiče předškolních dět

Upozorňuji, že předškolní děti jsou osvobozeni od úhrady školného. 3Hradí pouze zálohu na stravné. Zřiďte si, prosím, trvalý příkaz na částku ve výši 900 Kč splatnou nejpozději 15. den v měsíci. Případné přeplatky vám budou vráceny na účet.

Iva Širůčková
ředitelka MŠ