Skip to main content
2022 - 2023FotogalerieSluníčka

Hody, hody, doprovody …

By 6. 4. 2023No Comments

Děti vnímaly, že svět je rozmanitý a různorodý, těšily se z hezkých a příjemných zážitků. Porozumět a zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat ho.

Školní výlet

Ve středu 24. 5. 2023 jsme všichni z celé školky vyrazili na výlet na zámek do Lysic. 

Na zámku jsme se seznámili s různými druhy loutek, někdo si i některé masky vyzkoušel a také jsme zkoušeli kouzla a zaříkávadla.

Zámek jsme si prošli – viděli jsme obývací pokoj, malou a velkou jídelnu, kapličku a knihovnu.

Po prohlédnutí zámku nás čekalo divadelní představení O Palečkovi.

Po představení jsme si šli dát do zlatova upečené špekáčky a potom jsme se vrátili zpět do školky.

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 15.00 proběhne na zahradě mateřské školy rozloučení s předškoláky.

Celým odpolednem nás provede paní Růžena Koudelková, která se věnuje Muzikodramatu.

Proběhne tradiční pasování předškoláků, příběh „Prázdniny jsou za dveřmi,“ soutěže, hudební doprovod, tradiční topinky s bylinkovým máslem a pro děti bude připraven skákací hrad.

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče.

Prosíme rodiče, aby si své děti, které se rozloučení nezúčastní, vyzvedli nejpozději do 15.00 hod.

Děti černé, žluté, bílé, každé v jiném světadíle

Tento týden jsme si ve třídě Motýlci osvojili elementární poznatky, schopnosti a dovednosti, důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. Vytvářeli jsme povědomí o existenci ostatních kultur a národností a vnímali jsme, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý, jak svět přírody, tak i svět lidí.

Planeta Země

V rámci tématu Planeta Země se u dětí rozvíjela tvořivost a posilovaly se přirozené poznávací city jako zvídavost, zájem a radost z objevování. Dále si děti vytvářely povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí.