Informace k zahájení provozu mateřské školy ve školním roce 2021/2022

Od prudilova

1.Na základě vyhodnocení dotazníku týkajícího se délky provozu MŠ bude od 01. 09. 2021 prodloužen provoz školy do 16.30 hod. 2. Od 6.30 hod do 7.30 hod se děti se budou scházet ve třídě Motýlků, následně budou odcházet do svých tříd. 3. Odpoledne děti ze třídy Sluníček přechází v 15.00 hod do třídy Motýlků a děti…